Monday, January 12, 2009

Publicistklubben arrangerar debatt om "Gömda"

Debatt om Liza Marklunds "Gömda", arrangerad av Publicistklubben, på Kulturhuset, Café Panorama den 19 januari.
Man kan också följa debatten via Publicistklubbens web-tv.

No comments: