Friday, January 23, 2009

Om berättandets återkomst

"Berättandets återkomst". Läs artikel i tidskriften Folkuniversitetet om Skrivarakademins rektor och konstnärlige ledare Erik Grundström.

No comments: