Tuesday, January 26, 2010

Skrivrummet, om skrivandet som kräver tid och rymd

Jag hittar mycket läsvärt om skrivprocessen i Skrivrummet - bloggen på Uppsala Nya Tidning, som Anna Ehns inlägg om behovet av tid för att ge utrymme för den skapande processen. Och inlägget som Lena Köster skriver, bl a detta: "Men ändå - ska jag slutföra mina två kvinnoberättelser, måste jag försätta mig i ett tillstånd, som inte ger utrymme för lönearbete och hushållsgöromål. Jag måste vara där kvinnorna är. Jag måste vara mina romangestalter. Tystnad, ensamhet under dagarnas skrivtid är nödvändig. Vid en viss punkt i skrivandet är det bara så. Var finns den tiden? Mestadels stavas tid tyvärr p e n g a r..."

No comments: