Friday, January 15, 2010

Elin undrar


"Romanen som författaren skriver och som sedan blir en annan i mötet med läsarna – eller lika många som läsarna är. Man kan inte vänta sig att det man skrivit ska bli läst exakt så som man menat, som man skrivit det. Det är ju också en del av det häftiga med litteratur, att den förändras när den blir läst.
Men. Men!
Detta känns för mig som en sådan avgörande del av huvudpersonerna, en sådan avgörande beståndsdel och jag undrar varför man som författare inte gör det så tydligt att alla läsare kommer att se det. Stewe måste ju ha kunnat förutse – eller? – att en del läsare inte skulle uppfånga de där undertonerna som riktigt så dramatiska som han avsåg."
Elin Boardy om läsningen av Stewe Claesson roman "Än jublar fågelsången".

No comments: