Tuesday, January 26, 2010

Pattersons höga produktionstakt

"Kom ut med nio inbundna böcker 2009 och planerar att ge ut lika många i år. Detta är möjligt genom att han har en stab av hjälpförfattare - en metod som påminner om skapandet av tv-serier. Patterson inleder arbetet med en ny roman med att skriva ett utkast på ca 50 sidor, sedan tar någon av hans medhjälpare över."
Artikel i dagens Expressen om James Patterson som skrivit en deckare med Liza Markund, "Postcard killers".

No comments: