Friday, January 22, 2010

Nålsögat

"Even in the Web era, getting in the door is tougher than ever."
Artikel i The Wall Street Journal om de författare som trots allt kommer genom nålsögat.

No comments: