Thursday, January 28, 2010

Fråga din karaktär

Känns det trögt med karaktärerna i din berättelse? Här kommer lite frågor du kan ställa dem. Om du vill kan du låta dem svara, en och en, i monologer. Möjligheten finns att de undviker att svara på vissa frågor. Då får du fråga igen, och igen. Låt dem förstå att de inte kommer undan.
Jag har tagit dem från författarcoachen Jurgen Wolffs blogg:
1 What do they fear the most?
2 What and who do they love the most?
3 What is their darkest secret?
4 What is their deepest desire?
5 Who have they betrayed, and how?
6 Who has betrayed them, and how?
7 What would they do to save their lives?
8 What wouldn’t they do to save their lives?
9 What don’t they like about themselves?
10 What are they proudest of?

No comments: