Friday, January 22, 2010

Piratförlaget i bioreklam

Piratförlaget lanserar Liza Marklunds och James Pattersons gemensamma deckare "Postcard killers" med hjälp av bioreklam.

No comments: