Wednesday, January 20, 2010

Om artikel om litteraturklimatet i Sverige

"Om man ska sammanfatta litteraturåret kan man säga att det har handlat en hel del om ekonomi. Aldrig har det pratats så mycket pengar i litteraturdebatten som 2009. Det är symtomatiskt att Svensk Bokhandel inleder vårnumret just med en stort uppslagen diskussion om författarnas inkomster (i snitt 120 000/år för ´en aktiv och litterärt etablerad författare´).
Läs mer ur Anna Halllbergs artikel i DN. Bl a nämner hon Camilla Läckberg som varar på artikeln här.

No comments: