Saturday, January 30, 2010

Första hjälpen vid refusering

Läs Nene Ormes´ tips på Debutantbloggen på hur man kan hantera olika slags refuseringsbrev.

No comments: