Tuesday, June 02, 2009

"The Twenty Most Annoying People You Meet at a Writer's Conference"
Vad finns det för motsvarande i Sverige? Bokmässan? Typerna kanske kan kännas igen ändå?

No comments: