Sunday, June 21, 2009

"Books & Such"

En blogg med artiklar om bokproduktion: "Books & Such - The agents of books & such literary agency muse about books, publishing and life". Läsvärt för dig som skriver faktaböcker o dyl.

No comments: