Saturday, June 27, 2009

Dialog med läsarna

Hon låter läsarna bidra med förslag till namn på karaktärerna och bokitlarna. Nu har hon fått hjälp igen.

No comments: