Sunday, June 28, 2009

Frågor om marknadsföring av egna böcker

MacGregor, litterär agent i USA, svarar på frågor om författares del i marknadsföringen av deras böcker. Mycket av denna läsning kan säkert gälla även för svenska förhållanden.

No comments: