Sunday, June 28, 2009

Digitala romaner - effektiva, korta romaner?

Många intressanta tankar i denna artikel om vad e-boken kommer att göra i framtiden med läsarna och deras krav. Enligt artikelförfattaren kommer digitala böcker att skapa en kortare, mer effektiv prosa.
Jag kan själv föreställa mig att OM han har rätt, då kommer å andra sidan tjocka pappersböcker att upskattas ännu mer. Det blir en spännande bokmarknad med tillgång till både och!

No comments: