Monday, June 15, 2009

E-bokflipp?

Amazon och Scribd " i krig". E-bokhysteri? E-bokpanik? Vilken explosion, är det tack vare fungerande läsplattorna? Som inte finns i Sverige, än...eller?
Artikel i N Y Times.
Times online.

No comments: