Saturday, June 20, 2009

To Succeed at Writing, Develop a Thick Skin

Var inte rädd att skriva "dåligt" uppmanar författaren till denna bloggartikel.

No comments: