Sunday, June 28, 2009

Pjäs med kvinnoroller ger sämre odds enl undersökning

Notis i dagens GP, på Kultursidan:
"Att det spelas färre pjäser skrivna av kvinnor än av män är inget nytt. Varken i Sverige eller i USA. New York Times skriver om ekonomistudenten Emily Glassberg Sands, som under ett år undersökt snedvridningen i USA. Resultat: av 20 000 pjäsförfattare är dubbelt så många än sonm kvinnor, och männen är mer produktiva. Sannolikheten är mindre att pjäser som innehåller kvinnoroller - vilka oftare är skrivna av kvinnor - blir uppsatta. De kvinnor som fått verk spelade på Broadway (knappt en av åtta föreställningar) var tvungna att prestera bättre i termer av publiksiffror och profit. När samma manus skickades till teatrar runt om i landet, hälften under manligt författarnamn och hälften med kvinnligt, fick ´Mary Walker´ betydligt sämre omdöme än ´Michael Walker´. Men - det var branschens kvinnor som stod för det. Så vad göra? Skaffa ett mansklingande namn eller åtminstone könsneutralt namn, skriv en publikdragande pjäs om män och skicka den till en man. Det sista ska väl i alla fall inte vara så svårt." Notisen är skriven av Bella Stenberg.

No comments: