Monday, June 29, 2009

Skriv med Holly Lisle

Här kan du få stöd i ditt skrivande genom att ha en skrivkompis på distans: skriv 250 ord om dagen (eller natten) och gör ett race tillsamans med Holly Lisle, som också sitter och skriver varje natt over there.

No comments: