Friday, June 12, 2009

Litterär karta över Manhattan

Här bor de. Romanfigurerna alltså.

No comments: