Wednesday, June 03, 2009

Karaktärer som twittrar

Hur känns det att låta de påhittade karaktärerna i en roman twittra? Emma Ångström som romandebuterar i höst berättar i Debutantbloggen.

No comments: