Tuesday, June 02, 2009

"Jag kan träffa alla jag vill träffa"

"Livet - Berättelsen Om Johanna - tar jag tyvärr inte på lika stort allvar som mina romaner. Antagligen därför att det är mycket svårare att leva i verkligheten än i fantasin. I fantasins värld kan jag ju styra skeendet, bli älskad av dem jag vill bli älskad av, slippa undan dem jag inte orkar med. Jag kan leva ut allt som jag inte vågar leva ut i verkligheten. Jag kan träffa alla jag vill träffa."
Johanna Nilsson bloggar om sitt skrivande.

No comments: