Tuesday, September 16, 2008

Vikten av författarnas kontakt med läsarna

I gårdagens nämnda artikel i SvD står fler intressanta saker. Nordstedts ser vikten av interaktivitet på den nylanserade hemsidan, och författarnas dialog med läsarna: "Vi måste öka författarnas närvaro och kontakt med läsarna"
Natur och Kultur tycker det är viktigt att profilera sig som bokförlag: "Att minska utgivningen räcker inte, det blir allt viktigare att tydliggöra det man faktiskt ger ut".
Kanske läge för någon att nischa sig med ett förlag för den blyge författaren som vägrar att lansera sig på annat sätt än via sin bok. "Den osynlige författaren"?

No comments: