Wednesday, September 03, 2008

10 sätt att komma in i den kreativa stämningen

Författarcoachen Cynthia Morris ger här 10 tips på hur man kan försätta sig i i en kreativ stämning och komma in i skrivandet, mitt i vardagen. Läs mer här.
Fotot är taget från hennes hemsida.

No comments: