Monday, September 01, 2008

Om uppskjutande beteende

Jag misstänker att många känner igen sig i detta beteende som kvinnan i artikeln i SvD berättar om. Många skrivande människor. Ordet "procrastinate" stöter jag f ö ofta på i engelska artiklar om skrivande.
Jag tror att detta uppskjutande kan vara en nödvändighet för kreativiteten. Det saktar ner farten, ger utrymme för tankar. Inte bara "hej och hå!" hela tiden. Eller vad tror du? Finns det en motsättning mellan att vara effektiv och att vara "seg"? Om man drar en parallell till sexualitet. Om man var effektiv i det sexuella då skulle varken det ena eller det andra ske. Jag menar att kreativitet och sexualitet har mycket gemensamt.

No comments: