Sunday, September 21, 2008

Internet aja baja

Varför författare bör hålla sig borta från Internet kan man läsa om i artikel i Los Angeles Times.

No comments: