Tuesday, September 16, 2008

André Dubus om skrivprocessen

Telefonintervju (på engelska) med författare André Dubus III där han berättar om sitt skrivande. Författaren fick sitt stora genombrott då han blev utvald till Oprah Winfreys bokklubb med romanen "Ett hus av sand och dimma".
Tips: Cynthia Morris blogg

No comments: