Wednesday, April 01, 2009

"When I´m 64"

Engelska författaren Gaynor Arnold slog igenom när hon var 64 år, efter 20 års novellskrivarpraktik. Läs i The Independent/Books.

No comments: