Sunday, April 19, 2009

Vogler på Youtube

För ca tolv år sedan hade jag förmånen att delta på ett helgseminarium på Dramatiska institutet, arrangerat av Sonet Films. Där föreläste bl a Christopher Vogler i två dagar om berättarstrukturer i film. Hans bok "A Writers Journey" är inspirerad av Joseph Campbells verk. Här pratat Vogler om sin bok på Youtube.

No comments: