Wednesday, April 15, 2009

50 bokidéer

Här kan du läsa 50 olika "queries" d v s bokidéer avsedda för att intressera litterära agenter. Det är litteräre agenten Nathan Brandsford som har en liten tävling där bloggläsarna sedan ska få agera agenter, välja och rata.

No comments: