Friday, April 17, 2009

En författare med full koll...

"Facebook? No, I didn´t know about that" På Youtube.
PS: sympatiskt med dragspelet :-)

No comments: