Friday, April 17, 2009

Disciplin

Den här mannen gick upp klockan fyra varje morgon för att hinna skriva. William E Stafford.

No comments: