Wednesday, April 22, 2009

Om följdbrev m m

Läs intervju i författare Ylva Wallins blogg. Lotta Lyssarides på Alfabeta bokförlag (som bl a ger ut barn- och ungdomsböcker) svarar på frågor om hur man skickar in manus m m.
Tips: Inga-Lina Lindqvist

1 comment:

Tant Brun said...

Toppentips! Sparat bland favoriterna :)