Tuesday, April 14, 2009

The One-Minute Writer

Tänk så många minuter en dag rymmer. Lägg en av dem på att skriva. Skrivövningar på The One-Minute Writer

No comments: