Thursday, April 23, 2009

Historiska digitala kartor

För researchen: på Riksantikarieämbetets hemsida finns historiska digitala kartor.

No comments: