Saturday, April 18, 2009

Skrivretreat till självkostnadspris - platser kvar

Det finns platser kvar på skrivretreaten i Älvdalen - nu till självkostnadspris! 1600 kr för eget rum under sju dagar på Tre Björnar. Den 20/4 är sista anmälningsdag.

No comments: