Friday, April 03, 2009

Manusskrivarmånaden är igång!

Script Frenzy - en variant på Nanowrimo. Skriv 100 sidor manus under april (TV-serie, pjästext etc).

No comments: