Thursday, March 24, 2011

Rekoförlag läser alla manus

"Vi skiljer oss på en rad punkter från andra förlag. Vi på Rekoförlag läser igenom samtliga manus, och detta gör vi oavsett hur de är skrivna. Vi ställer alltså inga krav på radavstånd, typsnitt etc. I dag, på de andra förlagen, åker minst 90 % av de inkomna manusen direkt i papperskorgen – övriga läses förstrött. Det enda vi kräver på Rekoförlag är att manusen är på svenska, inkommer digitalt, och att de är färdigskrivna i den mån författaren tycker. Varje författare får sedan en rad synpunkter på sitt manus, eventuella förslag på förbättringar samt en redogörelse över vad som krävs för att manuset ska bli aktuellt för utgivning. Eftersom vi läser igenom samtliga manus grundligt, samt ger synpunkter på dem, är vi tvungna att ta betalt för denna tjänst. Detta gör vi av den ringa kostnaden av 995 kronor inklusive moms. Skulle vi tycka att manuset är intressant för vårt förlag ber vi författaren återkomma med det när han eller hon anser sig ha redigerat färdigt. Vi inriktar oss inte heller på en speciell genre utan allt är intressant."
Nystartade Rekoförlag.

No comments: