Friday, March 18, 2011

Högt och lågt tempo

Högt tempo – för spännande scener

- Använd korta meningar
- Använd oavslutade meningar ibland
- Använd starka verb
- Var inte alltför detaljerad (börja t ex inte en historisk beskrivning mitt i en jaktscen)
- Förklara inte – visa vad som händer
- Gå nära med “kameran”
- Lägg in konflikt, spänning, humor
- Avsluta scener med en “cliffhanger”

Läs mer på Ann Ljungbergs sida där hon ger tips om skrivandets hantverk.

1 comment:

Anonymous said...

Kritik: spännande scener kan mycket väl skrivas omständligt med riktiga meningar. Det actionbetonade ska finnas i skeendet, inte i språket/ytan, varför staccatomeningar ej tillför värde utan bara är svårläst.