Friday, March 18, 2011

Medial skrivarkurs

"Detta är en workshop för dig som har en tydlig och stor potential i ditt skrivande kopplad till dina mediala förmågor.
Då det endast är 4 deltagare får du under kursen intensivträna just din unika koppling mellan dina mediala och skrivande förmågor och samtidigt får du fördelen att spegla den i andra. Du åker därför härifrån med en klar bild av hur och på vilket sätt din växande kontakt med din mediala och skrivande potential praktiskt kan användas i både din vardag och i ditt yrkesliv och vilka steg du behöver ta."
Gita Ljunggren ger en skrivarkurs 6-8 maj.

No comments: