Monday, June 28, 2010

Om vårens deckare

"Alltför många deckarförfattare nöjer sig med att stapla händelser på varandra. Ofta tror de att parallellhistorier i sig besitter en magisk förmåga att skapa spänning. Lägg till mördarens tankar i kursivt, och du har den anonyma högen av anglosaxiska deckare som finns ute på litteraturens marknad, eller snarare dess överskottslager."
Aftonbladets Inga-Lina Lindqvist funderar över vårens deckarskörd.

No comments: