Thursday, June 03, 2010

Författaren och entreprenören har en del gemensamt

Författarcoachen Jurgen Wolff drar paralleller mellan att vara företagare och att ägna sig åt skapande, som att skriva. Det handlar i båda fallen om att dra gärnser, att köra sitt eget rejs osv.

No comments: