Monday, June 14, 2010

För att uppnå flow

Ge dig själv en begränsad skrivuppgift. T ex att skriva i 10 minuter om ett slagsmål. Stäng av Twitter, mobilen etc. För stor frihet ger en känsla av brist på kontroll och kompetens, undvik. Läs mer här.
Tips: AC Collin

No comments: