Thursday, June 17, 2010

Olika bokomslag - olika kulturer

"De nordiska präglades av något svalt reserverat, stramt och nästan sorgesamt vad gällde utseende och titlar. Det fanns en enkelhet och framför allt allvar. Att läsa verkade vara något upphöjt och svårtillgängligt. De anglosaxiska däremot signalerade något helt annat." Jenny Bäfving reflekterar över barndomens bokhyllestädande.

No comments: