Tuesday, June 22, 2010

Epub - lätt att göra?

Så heter en rapport av Esbjörn Hyltefors, från Svenska Förläggareföreningen. Kan laddas ner här.

1 comment:

Kraxpelax said...

----

Mycket nytt material på

Ordgaller


- M v h,
Peter Ingestad, Solna