Tuesday, June 22, 2010

Idétorka?

Här har du en Plot Generator - en slumpmaskin med uppslag till berättelser.
Och här ytterligare en, Short Story Ideas.

No comments: