Monday, May 03, 2010

Storförlagen förlorar i längden

Efter att ha läst Per Gedins artikel i Svd, "En fartblind bokbransch" så kan man nog känna sig lite modlös som författare eller författarwannabee. Då inger Mattias Boströms bloggartikel lite hopp och hjälp att se vad de stora förlagen, som bara tänker på siffror, missar.
Som t ex att bli gillade på Facebook (mina ord). Att retweetas på Twitter. Kort sagt, de är för kolossartade och osmidiga för att passa i de sociala medierna, the only place to be numer.

No comments: