Friday, May 21, 2010

Öppet manus

"Här kommer vi att skriva teatermanus tillsammans. Alla får vara med och pjäserna kan handla om vad som helst.
Vi öppnar 7/6 2010. Då kan du logga in, beskriva din pjäsidé eller haka på någon annans.
När en idé har nio skribenter sluts gruppen och skrivandet kan börja.
Det hela pågår under en månad.
Vinnande pjäs kommer att uppföras på Norrbottensteatern den 2 december.!
Läs mer på hemsidan för Öppet manus och bloggen. Öppet manus finns även på Facebook och Twitter.
Projektet handlar också om att skapa en metod och en webblösning som sedan ska kunna användas och anpassas för kreativt, kollektivt skapande inom andra områden.
Användarstyrd teknikutveckling praktiseras, och i fokusgrupper diskuteras och planeras skrivprocessen och tänkbara lösningar för webbapplikationen.
Projektägare är Plan sju reklambyrå. De två övriga projektmedlemmarna är Norrbottensteatern och CDT (Centrum för Distansöverbryggande Teknik).

No comments: