Saturday, May 22, 2010

Självbiografier stort i höst

Det är så hett att tidningen Vi kommer att ge ut ännu en tidning vid sidan om Vi Läser: Vi Biografi.
På förlaget Natur och Kultur menar man att den stora efterfrågan på biografier och memoarer hänger ihop med intresset för så kallade sanna historier som finns inom andra kulturyttringar, inte minst TV.
Källa: GÖteborgs-Posten 19/5.

1 comment:

Anitha Östlund Meijer said...

Vilken tur att jag just nu filar på en självbiografi då. Den växer sakta men säkert fram och alla minnen tas fram ur hjärnans och hjärtats allra innersta rum.