Thursday, May 06, 2010

Skrivövning

En minimalistisk skrivövning från Falkens författarskola.

1 comment:

Jenny Forsberg said...

Vilken bra övning med de två versionerna som motpoler. Jag sparar den här övningen för att plocka fram vid ett bra tillfälle :-)